Thông báo mới

  • Thời khóa biểu dự kiến các lớp chất lượng cao HKII, 2015-2016
    Posted Apr 15, 2016, 12:25 AM by TRƯƠNG THÀNH CÔNG Phòng CNNTT-TV
  • Thời khóa biểu các lớp chất lượng cao
    Các bạn tải file thời khóa biểu đính kèm.
    Posted Jan 17, 2016, 11:54 PM by Unknown user
Showing posts 1 - 2 of 2. View more »
Chào mừng bạn đến với trang thông tin về chương trình chất lượng cao của trường Cao đẳng Tài chính - Hải quan.

Chương trình đào tạo

Xem thông tin về các chương trình đào tạo

Thời khóa biểu

Kiểm tra thời khóa biểu

http://sv.tchq.edu.vn/default.aspx?page=nhapmasv&flag=ThoiKhoaBieu

Tài nguyên

Tải về tài liệu, bài giảng, bài tập.

Thông báo

Xem các thông báo mới


Cổng thông tin

Liên kết đến cổng thông tin sinh viên của trường

http://sv.tchq.edu.vn

Liên hệ

Hãy gửi mail hoặc gọi điện cho chúng tôi.